Veyboardles op basis van de methode ‘Met Veyboard aan de slag’

Het Veyboard is een speciaal toetsenbord, waarbij een hele lettergreep met één aanslag gevormd kan worden door meerdere toetsen tegelijk in te drukken. Hierdoor kunt u met het Veyboard uiteindelijk een snelheid van meer dan 500 tekens per minuut halen; met behoud van accuratesse. Bovendien is het Veyboard veel ergonomischer dan het traditionele QWERTY-toetsenbord. Hierdoor is het Veyboard uitermate geschikt voor iedereen die regelmatig veel tekst moet tikken.

Het leren werken met het Veyboard vereist een grondige training. Hiervoor is door Veyboard International, in samenwerking met de Griffel, de methode ‘Met Veyboard aan de slag’ ontwikkeld. Deze methode kan gebruikt worden voor zelfstudie, maar in de praktijk blijkt dat enige begeleiding vaak noodzakelijk is.

Marianne is de ideale persoon om die begeleiding te geven, omdat:

  • Marianne zelf gecertificeerd schrijftolk is en dus exact weet hoe een Veyboard werkt. Ze weet uit ervaring hoeveel moeite het soms kost om ermee te leren werken, maar ook hoeveel voordelen er zijn als je het veyboarden eenmaal echt beheerst.
  • Marianne intensief betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de methode ‘Met Veyboard aan de slag’. Ze heeft meegedacht over de opzet van de methode en erop toegezien dat alle grepen in een logische volgorde worden aangeleerd. De VeyboardTrainer (de interactieve software die wordt geleverd bij de methode) is door haar bedrijf de Griffel ontwikkeld. Ze heeft dit programma zelf ook uitgebreid getest.
  • Marianne een onderwijsbevoegdheid heeft (diploma Pedagogische Academie), en dus weet hoe je kennis en vaardigheden moet overbrengen.

De begeleiding

De begeleiding bestaat uit zes lessen van elk 3 à 3,5 uur en wordt afgesloten met een evaluatiebijeenkomst van circa 2 uur. Alle deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.

Naast het aanleren van alle Veyboardgrepen bestaat de inhoud van de lessen o.a. uit het uitwisselen van ervaringen, controle op en eventuele correctie van de houding en het aanreiken van ideeën voor de voor ú beste manier van oefenen. Hierbij is het vooral van belang dat in het begin voorkómen wordt dat verkeerde gewoontes aangeleerd worden,
die de voortgang later kunnen belemmeren. Ook algemene hulp bij zaken waar u tegenaan gelopen bent, vormt een onderdeel van de lessen. Deze hulp kan variëren van assistentie bij het installeren van de software, tot het beantwoorden van vragen over moeilijke grepen.

Ook buiten de lessen om is er regelmatig contact per telefoon en e-mail. Het doel van deze begeleiding is vooral het vasthouden en verhogen van de motivatie en het bevorderen van de effectiviteit van de oefeningen. Dit stimuleert cursisten om door te gaan.

Kosten

De kosten voor een cursus Veyboarden bestaan uit de volgende onderdelen:

  • € 1815,00 incl. BTW voor begeleiding en cursusmateriaal. Bij gelijktijdige inschrijving van meerdere deelnemers voor dezelfde cursus is korting mogelijk.
  • € 2117,50 incl. BTW voor een Veyboard. Hiervan moet € 544,50 voor aanvang van de cursus voldaan worden; de overige € 1573,00 hoeft pas na 6 maanden voldaan te worden. U mag het Veyboard ook elders aanschaffen, bijvoorbeeld rechtstreeks bij de producent Veyboard International.

Elke cursist dient te beschikken over een Windows laptop waarop de Veyboard- en cursussoftware geïnstalleerd kan worden.

Aanmelding

Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op en vermeld de gewenste plaats en tijd. U ontvangt dan snel een gedetailleerde offerte. De inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag op onze rekening is bijgeschreven.