Voor welke situaties kan een schrijftolk worden ingeschakeld?

In het algemeen kan een schrijftolk overal waar communicatie een rol speelt worden ingezet. Echter, de tolkvoorziening maakt onderscheid in het soort situatie: onderwijs, werk en privé.

Onderwijssfeer

Een schrijftolk in de onderwijssfeer is bedoeld voor alle situaties in uw opleiding. Dus vanaf regulier basisonderwijs (op moment dat een leerling kan lezen) tot en met het wetenschappelijk onderwijs en alle niveaus ertussen. Als het volgen van scholing of een opleiding tot doel heeft het uitoefenen van een beroep, dan kunt u voor alle benodigde onderwijsuren (100%) een tolk krijgen. De voorwaarden voor die tolkvoorziening zijn dat u niet ouder dan 30 jaar bent en dat u regulier onderwijs volgt. U heeft geen recht op een tolkvoorziening voor onderwijssituaties als u speciaal onderwijs volgt, of als u vanuit het speciaal onderwijs deels lessen volgt in regulier onderwijs.

Werksfeer

Een schrijftolk in de werksfeer is bedoeld voor alle situaties op uw werk. Voorbeelden zijn: werkoverleg, congres, bedrijfsopleiding, beoordelingsgesprek en personeelsbijeenkomst. Op het werk mag maximaal 15% van de arbeidstijd een tolk worden ingezet. Werkt u bijvoorbeeld 36 uur per week, dan krijgt u in principe maximaal 5,4 tolkuren per week toegekend.

Leefsfeer

Een schrijftolk in de leefsfeer is bedoeld voor activiteiten in uw privésituatie. Voorbeelden zijn:

  • een bezoek aan een (para-)medische hulpverlener;
  • een bezoek aan een makelaar of een notaris;
  • gesprek met een overheidsinstantie;
  • ouderavond;
  • bruiloft;
  • kerkdienst

Voor de leefsfeer hebben doven en slechthorenden standaard recht op 30 tolkuren per kalenderjaar. Doofblinden hebben recht op 168 tolkuren.