Wat is een schrijftolk?

Een schrijftolk schept voorwaarden voor een optimale communicatie tussen doven, slechthorenden, doofblinden en horenden die gebruik maken van gesproken talen. De schrijftolk dient zich binnen de uitoefening van zijn functie als communicatie-intermediair onafhankelijk en objectief op te stellen.

Beroepsprofiel

Een schrijftolk zet gesproken Nederlands om in geschreven Nederlands met behulp van een speciaal toetsenbord, een Veyboard, dat gekoppeld is aan een laptop of PC. Op een Veyboard typt u lettergrepen in plaats van losse letters. Dat maakt het mogelijk een gesprek op normaal spreektempo bij te houden. De tekst wordt letterlijk of samengevat weergegeven. De dove of slechthorende kan deze tekst direct meelezen op het laptopscherm en zodoende actief meedoen in de maatschappij. Wat een dove of slechthorende zelf zegt, wordt niet door een schrijftolk getypt. Bij seminars, congressen of lezingen is het mogelijk om de tolktekst m.b.v. een beamer op een groot scherm te laten verschijnen, zodat meerdere doven en slechthorenden hem kunnen lezen.

Een schrijftolk is verantwoordelijk voor een correcte vertaling/vertolking van de boodschap en voor het weergeven van de manier waaróp iets gezegd wordt. Tevens geeft de tolk de sfeer- en omgevingsgeluiden weer. Voorbeelden: telefoongeluiden, een afgaand autoalarm, een dichtslaande deur. Een schrijftolk zal tijdens de tolksituatie geen andere functie vervullen dan tolk, want hij is geen adviseur, hulpverlener of notulist.

Beroepscode

Elke schrijftolk binnen Nederland dient zich te houden aan een beroepscode. Zie voor de volledige beroepscode de Stichting RTG downloads.