Curriculum Vitae

Personalia
Naam: Maria Cornelis Adriana Johanna (Marianne) Van Gool-Moerings marianne
Telefoon: +31 (0)6 – 248 312 72
E-mail: marianne.van.gool@griffelservices.nl
Geboren: Oudenbosch, 19 april 1962
Nationaliteit: Nederlandse
Persoonlijk profiel: betrouwbaar, ondernemend, volhardend, leergierig
Ik heb meer dan 25 jaar ervaring als secretaresse, managementassistente en officemanager bij verschillende werkgevers; eerst in loondienst en sinds 1995 als zelfstandig ondernemer. Naast secretariële dienstverlening verzorg ik Veyboard-trainingen en ben ik werkzaam als schrijftolk.

Mensen typeren me als een accuraat persoon die werk snel oppakt en daarbij eerlijkheid, discretie en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Daarnaast verken ik graag nieuwe mogelijkheden en heb ik er veel plezier in om mijn kennis en ervaringen uit te wisselen met anderen

Werkervaring
1995-heden Eigen bedrijf ‘de Griffel’, secretariële dienstverlening

• Secretariële ondersteuning zowel vanuit mijn kantoor als op locatie.
• Notuleren van commissie- en raadsvergaderingen, hoorzittingen, plaatsings- en bezwarencommissies, COR, inspraakavonden.
• Transcriberen (omzetten van audio naar tekst) van onderzoeken, interviews, gesprekken, politieverhoren.
• Correctie en redactie van teksten.
• Ontwerp, lay-out en drukwerkbegeleiding.
2007-heden Uitbreiding dienstenaanbod de Griffel: Gecertificeerd schrijftolk

Voor doven en slechthorenden zet ik met een Veyboard (een speciaal toetsenbord) het gesproken Nederlands ter plaatse om naar een geschreven versie in onderwijs-, werk- en privésituaties.

2008-heden Uitbreiding dienstenaanbod de Griffel: Docent Veyboardvaardigheden

Een Veyboard is een toetsenbord waarmee je in lettergrepen typt, waardoor je veel sneller en ergonomischer kunt typen. Veyboarden is een vaardigheid die moet worden aangeleerd. Ik heb samen met Veyboard International de leermethode ‘Met Veyboard aan de slag’ ontwikkeld. Op basis van deze methode geef ik individueel of in kleine groepjes Veyboardles (ook aan blinden). In 2010 is de Hogeschool Utrecht deze methode gaan gebruiken voor de opleiding tot schrijftolk.
1992-1995 Projectsecretaresse, Adviesraad voor het Onderwijs te Utrecht

Organiseren en notuleren van vergaderingen, samenstellen van vergaderdossiers. Projectendossiers en de algemene bureaudossiers archiveren. Relatiebeheer en het verrichten van mailings. Productie van adviezen/rapporten: correctie, lay-out en drukwerkbegeleiding.
1990-1992 Secretaresse, Verenigd Streekvervoer Nederland te Utrecht

Werkzaam voor hoofd Bureau Raad van Bestuur, later tevens voor de directeur Concernbureau. Organiseren en notuleren van vergaderingen van managementteam en directeurenoverleg. Organiseren van personeelsfeest, jubileum, Sint-Nicolaasfeest.
1987-1989 Secretaresse, Instituut Speciaal Onderwijs te Zeist

Beheer van het secretariaat van rayon zuid-west en de landelijke nascholing. Aanspreekpunt voor stafmedewerkers, docenten en studenten.
1987 Typiste, Rijkspolitie te Water te Driebergen
1984-1985 Groepsleidster, Medisch Pedagogisch Instituut ‘Zonnehuis Veldheim’ te Zeist
1983-1984 Vakleerkrachte godsdienst, Openbare basisschool ‘de Linde’ te Oud Gastel
Opleiding (afgesloten met diploma of certificaat)
1974-1978 Pius XII Mavo, Oudenbosch
1978-1980 Thomas More College (Havo), Oudenbosch
1980-1983 Pedagogische Academie de Vossenberg, Oudenbosch
1986-1987 Omscholing tot secretaresse
2004-2007 Opleiding schrijftolk, Hogeschool Utrecht
Cursussen (afgesloten met diploma of certificaat)
1986-1987 Psychologisch assistente (LOI)
1989-1991 Management middenkader (IBW)
1991 Managementvaardigheden voor de directiesecretaresse (SMI)
1994 Oriëntatie eigen bedrijf (Vrouw & Werk)
1994 Basiskennis Boekhouden (KBK)
1995 Opdrachtverwerving voor zakelijke dienstverlening (IMK)
1997 Doelgericht formuleren (LOI)
2009-2010 Medische terminologie (NTI)
Talenkennis
Nederlands Moedertaal
Engels Goed
Duits Voldoende
Onbezoldigde nevenfuncties
1992-heden Curator van mijn zus (benoemd door kantonrechter). Taak: materiële en immateriële belangenbehartiging van mijn zus.
2000-2003 Maatje (via Stichting Match). Taak: ondersteuning aan kinderen en jongeren t.b.v. beter functioneren in het dagelijks bestaan en vergroten van hun zelfredzaamheid.
2012-2017 Mentor (benoemd door kantonrechter) van een bewoner van een verpleeghuis. Taak: belangenbehartiging van een cliënt t.a.v. verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding.
2013-2017 Bestuurslid van Interinfo; de Nederlandse landgroep van Intersteno.
2014-2017 Internationaal gedelegeerde vanuit Interinfo voor Intersteno. Een van mijn taken was het assisteren bij de wereldkampioenschappen typen en steno (Engelse wedstrijdteksten vertalen, dictaten inspreken, evalueren).
Hobby’s
Ik ben erg reislustig (heb meer dan 40 landen in 5 continenten bezocht), speel piano en harp, ben 5 jaar lid geweest van een slagwerkgroep. Ik houd van lezen (thrillers en detectives), taalpuzzels en schouwburgbezoek.